HK-72

Minihåndballen

Minihåndballen

Oppstart etter høstferien

Sportslig leder Lin Halvorsen 90259325 lin.halvorsen@binderi-design.no

HK-72

Postboks 1, 3070 SANDE

Telefon:

Mail: hk72sande@rsn.handball.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products