HK-72

Velkommen til HK-72

Velkommen til HK-72

HK-72 Sande ble stiftet 31.mai 1972, vi holder til i Sande i Vestfold. Våre hjemmekamper blir spilt i Sandehallen eller Selvikhallen. I sessongen 2018/2019 stiller vi med 22 lag. HK-72 Sande blir i stor grad drevet gratis av ulike ildsjeler, foreldre og andre familiemedlemmer. Her vil du finne litt informasjon om hva klubben tilbyr og hva den krever i forhold til deltakelse og medlemskap i klubben.

Dette tilbyr klubben:

  • Håndballklubben tilbyr aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet knyttes vennskap og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, mellom foreldregrupper og familier.
  • Klubben tilbyr aktivitet for alle, både de som ønsker å trene mye og de som ønsker mindre aktivitet. Den største gruppen er barn og unge, fra 6 ? 18 år. I tillegg til seriekamper, deltar lagene ofte på turneringer. Dette er viktige arrangement for å styrke samhold og utvikle et godt sosialt miljø.
  • Klubben utdanner trenere, spillere og dommere. Treneren har ansvaret for treninger og kamper for det enkelte lag. I hvert enkelt lag er det en støttegruppe fra foreldre/familiemedlemmer, som hjelper til med å løse praktiske oppgaver.
  • Håndballen fokuserer på sunne verdier og tilbyr en allsidig og variert aktivitet. Klubben er opptatt av å forebygge skader og at aktiviteten skal føre til generelt god helse, overskudd og en spennende fritid! Barn og unge som driver med idrett opplever også ofte mer mestring i skolen. Som lagspillere blir de gjennom håndballen flinke til å samarbeide i grupper og nå felles mål.
  • Klubben har ulike arrangementer, hvor en ønsker at hele familien skal delta. Barn og unge synes det er flott å se foreldrene som heiagjeng på tribunen. Klubbledelsen ønsker kontakt med alle foreldre, både på møter og andre tilstelninger.

Hva ønsker klubben av deg/dere?

Håndball er en familieaktivitet, hvor foreldre og søsken (familien) til utøverne svært ofte deltar i ulike frivillige aktiviteter i klubben. En trenger ikke vite mye om håndball på forhånd for å bli med. Det er mange oppgaver som skal løses, og mye bygges opp rundt frivillighet og dugnad.

  • Frivillighet - med frivillighet menes at ulike arbeidsoppgaver blir organisert og gjennomført som gratis arbeid fra foreldre/andre familiemedlemmer og ledere/tillitsvalgte i klubben. Frivillighet er en forutsetning for å drive aktiviteten og å utvikle et godt miljø.
  • Dugnad - Dugnad er arbeidsoppgaver som gjøres av frivillige, spillerne og deres familier. Dette er ofte arbeidsoppgaver som er viktige for gjennomføringen av aktivitetene, og som skaper inntekter til klubben. Disse inntektene er viktige for å sikre god aktivitet for alle som deltar, og for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Blant ledere/tillitsvalgte og blant deltakere på dugnader utvikles det ofte et godt sosialt miljø.
  • Transport - Familiene har ansvaret for at barna kommer seg til og fra trening og kamp. I samarbeid mellom familiene i et lag, settes det ofte opp en transportplan, som fordeler noe av kjøringen til og fra.
  • Medlemskontingent - klubbene mottar lite offentlig tilskudd til sin aktivitet og må hente sine inntekter fra medlemskontingenter, treningsavgifter, dugnader og sponsorer. Medlemskontingenter og treningsavgifter er noe hvert enkelt medlem må betale. Beløp pr. sesong, varierer fra klubb til klubb og fra årsklasse til årsklasse. For de yngste spillerne er avgiftene svært lave.
  • Utstyr - spillerne må selv holde seg med nødvendig utstyr som treningstøy, ball og sko. Det viktigste for håndballspillere er gode sko for å unngå skader, det blir mye aktivitet på hardt underlag i hall. Spillerdrakter ordnes gjennom klubben.

VENNSKAP

Barn og unge blir oftest kjent med håndball gjennom skolen, via venner, søsken og ved foreldreengasjement.

Håndball er et lagspill med fokus på samarbeid og samspill. Dette fører ofte til tett kontakt mellom spillerne og et varig vennskap.


Ønsker du å melde deg inn i HK-72? Trykk bare her!

HK-72

Postboks 1, 3070 SANDE

Telefon:

Mail: hk72sande@rsn.handball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift