HK-72

Fair Play - rutiner

Fair Play - rutiner

Så fint at du er Fair Play vakt !, i vedlegget står rutiner / oppgaver beskrevet og hva som er forventet av den som er Fair Play vakt i Sande- eller Selvik- hallen.


Målsettingen med Fair Play arbeidet er at alle involverte i norsk håndball skal ha et bevisst forhold til håndballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play. Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger. En Fair Play vert/ansvarlig skal bidra til at håndballkampene i alle aldersklasser i Region Sør foregår i trygge rammer der mestringsglede og Fair Play står i fokus. En Fair Play vert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på og utenfor banen.

Rutiner og oppgaver for Fair Play vakt

HK-72

Postboks 1, 3070 SANDE

Telefon:

Mail: hk72sande@rsn.handball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift