HK-72

Sekretariat

Sekretariat

Fra 10 år og oppover skal hjemmelaget stille med to personer til å sitte i sekretariatet. Vanligvis fordeles denne jobben blant alle foreldrene på laget. De første årene er det en enkel og grei oppgave som går ut på å styre klokka og føre kamper Live i Turneringsadmin.

Etter hvert blir det mer jobb, f.eks. med å ta tiden for utvisninger og å styre timeout. Etter hvert som spillerne blir eldre stilles det strengere og strengere krav til sekretariatet. Derfor er det viktig at foreldrene som gjør denne jobben tar den på alvor allerede de første årene, slik at man blir rutinert når kravene skjerpes.

Det er gøy å sitte i sekretariatet. Da er man med i kampen!

Det står mye nyttig informasjon for sekretariatet på handball.no sine sider med Regel 18 - Tidtakeren og sekretær

Veiledning til føring av digital kamprapport (Live) finner du på denne siden. Det skal føres digital kamprapport fra 11 år. Her er innlogging.

  • Det skal både kjøres tid/resultat på manuell tidtakerutstyr i hall og digital kamprapport
  • I klassen 10 år skal kun klokke kjøres. Ingen mål skal registreres
  • I klassen 11 år skal det i tillegg registreres mål,men ingen spillere skal godskrives mål
  • Fom klassen 12 år skal det føres full kamprapport
  • I nasjonale serier samt J/G18 + HS/DS skal dommerkostnader fylles ut i digital kamprapport.

Sekretariatet skal også ta imot dommer-regninger og sørge for at informasjon om hvor mye som skal overføres til hvilken konto kommer frem til økonomiansvarlig for laget. Betalingen må skje innen 5 dager.

HK-72

Postboks 1, 3070 SANDE

Telefon:

Mail: hk72sande@rsn.handball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift